DL Tech Up Акселераторска програма

Акселераторска програма DL Tech UP е специално разработена да подкрепи потенциални и начинаещи предприемачи в трансграничен регион България – Гърция (областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали), както и нови малки и средни предприятия, които желаят да наложат свой иновативен продукт.

Участници в Акселераторската програма са одобрените кандидати от отворената покана публикувана тук.

Уважаеми участници в Акселераторската програма,

Стартираме разработването и развитието на вашите бизнес идеи. Как ще се случи?

Методиката на програмата включва:

  • Практическо обучение в 12 модули
  • Комуникация с ментори, избрани в зависимост от вашата бизнес идея
  • Участие в 2 уебинара/ мастеркласа, които надграждат и обогатяват знанията от модулите
  • Организирани срещи и нетуъркинг събития

Модулите са взаимосвързани и надграждащи, за да получите основни практически знания по ключови за успешен бизнес компоненти. Съдържат много съвети от успешни предприемачи, вдъхновяващи видеа на предприемачи, конкретни примери на интересни бизнеси, практични инструменти и връзки за допълнителна информация. Предназначени са за самостоятелна работа в най-удобното за вас време, с темпото, което ви устройва. За да проверите и затвърдите усвоените знания по всеки модул има задача, която помага постепенно да развието и надградите вашата идея.

За да е по-ефективна програмата е включено менторство, така че да се възползвате максимално от опита и експертизата на менторите и да ускорите процеса и да разработите реалистични бизнес планове.
Предвидените уебинари и нетуъркинг събития ще ви дадат възможност да конкатувате с предприемачи и помежду си.

Програмата включва:

Модул 1 – Генериране на идея

Модул 2, Част 1 – Иновации

Модул 2 , Част 2 – Кръгова икономика

Модул 3 – Блокчейн

Модул 4 – Структуриране и оценка на жизнеспособността на бизнес идея

Модул 5 – Бизнес модел

Модул 6 – Екип и лидерство

Модул 7 – Дигитален маркетинг

Модул 8 – Брандиране

Модул 9 – Финансов мениджмънт и инструменти за финансиране

Модул 10 – Защита на интелектуална собственост и правни аспекти

Модул 11 – Конкуренция, пазари, електронна търговия

Модул 12 – Управление на риска

Фокусът на програмата са сектори

  • Земеделие
  • Производство и преработка на храни, нови технологии и ИКТ решения в подкрепа на земеделие и храни
  • Иновации в производството и промоцията на натурални продукти

но методиката на програмата би могла да се приложи и за други бизнес сектори.

Достъп до акселераторската програма