Πρόγραμμα επιτάχυνσης DL Tech Up

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης DL Tech UP έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υποστήριξη δυνητικών και εκκολαπτόμενων επιχειρηματιών, καθώς και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να παρουσιάσουν το καινοτόμο προϊόν τους στη διασυνοριακή περιοχή Βουλγαρίας - Ελλάδας (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Haskovo, Kardzhali και Κεντρική Μακεδονία),

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιτάχυνσης είναι οι εγκεκριμένοι αιτούντες από την ανοικτή πρόσκληση που δημοσιεύθηκε here.

Τι αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος Acceleration;

Η μεθοδολογία του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Πρακτική κατάρτιση σε 12 ενότητες

  • Επικοινωνία με μέντορες που επιλέγονται ανάλογα με την επιχείρησή σας idea

  • Συμμετοχή σε 2 διαδικτυακά σεμινάρια/ masterclasses που βασίζονται και εμπλουτίζουν τις γνώσεις από τις ενότητες.

  • Οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων δικτύωσης

Οι ενότητες είναι αλληλένδετες και οικοδομήσιμες ώστε να παρέχουν βασικές πρακτικές γνώσεις για τα βασικά επιχειρηματικά στοιχεία. Περιέχουν πολλές συμβουλές από επιτυχημένους επιχειρηματίες, εμπνευσμένα βίντεο επιχειρηματιών, συγκεκριμένα παραδείγματα ενδιαφερουσών επιχειρήσεων, πρακτικά εργαλεία και συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορίες. Προορίζονται για ανεξάρτητη εργασία στον πιο κατάλληλο χρόνο, με τον ρυθμό που ταιριάζει στους συμμετέχοντες. Για τον έλεγχο και την εμπέδωση των αποκτηθεισών γνώσεων σε κάθε ενότητα υπάρχει μια εργασία που βοηθά στη σταδιακή ανάπτυξη και αξιοποίηση της ιδέας.

Για να γίνει το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό, περιλαμβάνεται καθοδήγηση, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μεντόρων και να επιταχύνουν τη διαδικασία και να αναπτύξουν ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια. Τα προγραμματισμένα διαδικτυακά σεμινάρια και οι εκδηλώσεις δικτύωσης θα τους δώσουν την ευκαιρία να συνδεθούν με επιχειρηματίες και μεταξύ τους.

The program includes following training modules:

Module 1 – Δημιουργία ιδεών

Module 2, Part 1 – Καινοτομία

Module 2, Part 2 – Κυκλική οικονομία

Module 3 – Blockchain

Module 4 – Διάρθρωση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας

Module 5 – Επιχειρηματικό μοντέλο

Module 6 – Ομάδα και ηγεσία

Module 7 – Ψηφιακό μάρκετινγκ

Module 8 – Branding

Module 9 – Εργαλεία οικονομικής διαχείρισης και χρηματοδότησης

Module 10 – Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές πτυχές

Module 11 – Ανταγωνισμός, αγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο

Module 12 – Διαχείριση κινδύνου

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται οι τομείς:

  • Αγροτική παραγωγή

  • Παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, νέες τεχνολογίες και λύσεις ΤΠΕ για τη στήριξη της γεωργίας και των τροφίμων

  • Καινοτομίες στην παραγωγή και προώθηση φυσικών προϊόντων, αλλά η μεθοδολογία του προγράμματος θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Link for access to the accelerating program for approved applicants

Ανοικτή πρόσκληση για το πρόγραμμα επιτάχυνσης DL Tech Up