“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme”

DLTech UP

PROJECT DELIVERABLES

По-долу можете да намерите и изтеглите резултатите от проекта:

ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

Свържете се с нас:

info@dltechup.eu

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".